I fəsil


II fəsil
Hesablama texnikasının inkişaf tarixi
Kompüterlərin təsnifatı
Kompüterlərin nəsilləri
Kompüterlərin sinifləri
Fərdi kompüterlər
Kompüterlərin xarakteristikaları
Kompüterlərin arxitekturası və strukturu
Ana kart
Mərkəzi prosessor
Daxili yaddaş
Sistem bloku
Daxiletmə qurğuları
Xaricetmə qurğuları
Xarici yaddaş qurğuları
Genişləndirmə kartları


III fəsil


IV fəsil


V fəsil


VI fəsil


VII fəsil


VIII fəsil


IX fəsil