I fəsil


II fəsil


III fəsil


IV fəsil
Proqram təminatı
Sistem proqram təminatı
Antiviruslar
Tətbiqi proqram təminatı
Mətn redaktorları və prosessorları
Elektron cədvəl prosessorları
İnstrumental proqram təminatı


V fəsil


VI fəsil


VII fəsil


VIII fəsil


IX fəsil