I fəsil


II fəsil


III fəsil


IV fəsil


V fəsil
Əməliyyat sistemləri
Əməliyyat sistemlərinin ailələri
Əməliyyat sistemlərinin inkişaf tarixi
Əməliyyat sistemlərinin təsnifatı
MS DOS əməliyyat sistemi
MS DOS ƏS-nin əsas anlayışları
MS DOS ƏS-nin daxili əmrləri
MS DOS ƏS-nin xarici əmrləri
Diskin fiziki və məntiqi strukturu
Fayl
Fayl sistemi


VI fəsil


VII fəsil


VIII fəsil


IX fəsil