İnformasiya prosesləri

Kompüter texnikasının yaranması və inkşafı nəticəsində informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması daha da sürətlənmişdir.

 

İnformasiyanın alınması, ötürülməsi, saxlanması, emalı və istifadəsi informasiya prosesləri anlayışı ifadə olunur.

 

İnformasiyanın emalı qarşıya qoyulan məsələnin həlli deməkdir. Bunun üçün əvvəlcədən hazırlanmış alqoritmlərdən və proqramlardan istifadə olunur. Avtomatlaşdırılmış üsulla kompüterdə emal olunan informasiya istifadəçilərə adətən kompüterin xaricetmə qurğuları ilə (monitor,  printer,  qrafikçəkən qurğu və s.) mətn, cədvəl, qrafik və s. şəklində çatdırılır.

 

İnformasiyanın emalı və idarə olunması üçün iki mühüm vasitə çox əsasdır: riyazi üsullar  kompüter texnikası.

 

İnformasiyanın emalı qruplaşdırma, çeşidləmə, aqreqatlaşdırma, hesablama proseslənini əhatə edir.

 


Əlaqəli mövzular


Hüquqi baxımdan qorunmur © 2016 Rəşad Həsənov