Kompüterlərin təsnifatı

Kompüterlər işləmə prinsipinə, yaranma mərhələlərinə, ixtisaslaşdırma səviyyəsinə, təyinatına, uyğunluğuna, qabarit ölçülərinə və məhsuldarlığına görə təsnif olunur.

 

İşləmə prinsipinə görə kompüterlər 3 sinfə bölünür:

1)      analoq

2)      rəqəm

3)      hibrid;

Yaranma mərhələlərinə və element bazasına görə kompüterlər 4 sinfə bölünür:

1)      I nəsil

2)      II nəsil

3)      III nəsil

4)      IV nəsil;


Təyinatına
 görə kompüterlər 3 qrupa bölünür:

1)      universal (ümumi təyinatlı)

2)      problemyönümlü

3)      ixtisaslaşdırılmış;

 

Uyğunluğuna görə kompüterlər 4 sinfə bölünür:

1)      aparat uyğunluğu

2)      əməliyyat sistemi səviyyəsində

3)      proqram uyğunluğu

4)      verilənlər səviyyəsində uyğunluq;

 

Qabarit ölçüləri və məhsuldarlığına görə kompüterlər 4 əsas sinfə bölünür:

1)      super kompüterlər

2)      meynfreymlər

3)      mini kompüterlər

4)      mikrokompüterlər

 

Əlaqəli mövzular


Hüquqi baxımdan qorunmur © 2016 Rəşad Həsənov