Kompüterin periferik hissəsi

Giriş, çıxış və xarici yaddaş qurğuları birlikdə kompüterin periferik hissəsini təşkil edir.


Giriş qurğularına aşağıdakılar aiddir:

§  Klaviatura (keyboard)

§  Maus (mouse)

§  Skaner (skanner)

§  Taçpad (touchpad)

§  Taçskrin (touchscreen)

§  Laytpen (lightpen)

§  Coystik (joystick)

§  Trekbol (trackball)

§  Qrafiki planşet (graphics tablet – digitizer)

§  Veb kamera (web camera)

§  Rəqəmli kamera (digital camera)

§  Mikrofon (microphone)

§  Midi klaviatura (midi keyboard)

§  Maqnit kart oxuyucu (magnetic card reader)

§  Maqnit mürəkkəb simvol oxuyucu (magnetic ink character reader)

§  Optik işarə oxuyucu (optical mark reader)

 

Çıxış qurğuları bunlardır:

§  Monitor

§  Proyektor (Projector)

§  Səsucaldan (Speaker)

§  Qulaqlıq (Headphone)

§  Printer

§  Plotter

§  Sensor ekran (Touch screen)

 

Xarici yaddaş qurğuları isə aşağıda verilənlərdir:

§  Sərt maqnit disk (Hard disc)

§  Elastik maqnit disk (Floppy disc)

§  Maqnit lent (Cassette)

§  Optik disk (Optical disc)

§  Fleş yaddaş (Flash memory)

 

Əlaqəli mövzular


Hüquqi baxımdan qorunmur © 2016 Rəşad Həsənov