Digər topologiyalarPraktikada digər topologiyalardan da (ağacvari, qarışıq) istifadə oluna bilər. Bu baxımdan ağac (iyerarxik) şəbəkə topologiyası maraq kəsb edir. Ulduzvari topologiya kimi ağac topologiyası da aktiv və ya passiv şəkildə ola bilər. Aktiv ağac (iyerarxik) topologiyasında bir neçə rabitə xətlərinin birləşməsi mövqeyində kompüter, passiv ağac (iyerarxik) topologiyasında isə konsentrator yerləşir.


Qarışıq topologiyalardan ulduz-şin  ulduz-dairəvi topologiyalar daha geniş yayılmışdır.


ulduz-şin
ulduz-dairəvi


  

 

Əlaqəli mövzular


Hüquqi baxımdan qorunmur © 2016 Rəşad Həsənov